Науково-аналітична діяльність Міжнародної асоціації «ЦЕНТР»

У відповідності до пункту 3.2.2. свого Статуту, одним із основних завдань Міжнародної асоціації «ЦЕНТР» є участь, в рамках діючого законодавства, в розробці та здійсненні цільових програм і заходів, направлених на боротьбу з організованою злочинністю, науково-дослідній та аналітичній роботі в напрямках виявлення причин і умов виникнення, існування й мутації організованої злочинності, як небезпечного соціально-економічного явища, прогнозування змін її форм та виникнення нових, в розробці адекватних профілактичних і попереджувальних заходів, внесенні відповідних пропозицій в органи державної влади та інші компетентні органи.

Та в реальності спектр наукових інтересів Асоціації набагато ширше тих завдань, що закріплені її Статутом. В орбіту її науково-аналітичної діяльності входить аналітична робота, направлена на боротьбу з корупцією, тероризмом, іншими видами організованої злочинної діяльності, та багатьма іншими кримінальними проявами.

Аналітичні зусилля Асоціації «ЦЕНТР» також розповсюджуються і на сферу адміністративної, процесуальної, правозастосовної і службової діяльності правоохоронних органів та спеціальних служб, їх реформування.

Особлива роль в аналітичній роботі відводиться аналізу законодавства з питань пенсійного забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них категорій, а також соціальному забезпеченню людей «в погонах», в тому числі родин загиблих.

Науково-аналітичне супроводження необхідне Асоціації «ЦЕНТР» також при здійсненні своєї міжнародної діяльності, особливо методами «народної» дипломатії, а також при взаємодії з іншими громадськими організаціями, в тому числі й закордонними.

Враховуючи, зростаючу роль економічного блоку Асоціації «ЦЕНТР», постійно виникають питання вивчення та аналізу ситуацій в різних сферах економіки для прийняття правильних і ефективних рішень керівниками підприємств, заснованих на власності підрозділів Асоціації «ЦЕНТР», підприємств – колективних членів Асоціації та інших підприємств — партнерів Асоціації. У необхідних випадках результати досліджень направляються в органи влади та управління, в залежності від їх значимості та актуальності.

З метою забезпечення та супроводження всіх вищеперерахованих напрямків діяльності Асоціації на кваліфікованому рівні в структурі Центрального апарату Асоціації було створено Науково-Аналітичний Центр, при якому функціонує Громадська приймальня.